12 NİSAN 2012
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
PANEL
(Akciğer ve Plevra Maligniteleri ÇG ve Göğüs Cerrahisi ÇG)

Akciğer Kanserinde Palyasyon Ne Zaman ve Ne Şekilde?

Oturum Başkanları:
Bahar Kurt,
Salih Topçu


Malign effüzyona yaklaşım
Hüseyin Yıldırım

Hemoptiziye yaklaşım
Cengiz Gebitekin

Abse formasyonuna yaklaşım
Celalettin Kocatürk

Hava yolu obstrüksiyonuna yaklaşım
Metin Görgüner
KONFERANS
(Akciğer Nakli ve Akciğer Patolojisi ÇG)

Oturum Başkanları:
Asım Kutlu

Pınar Fırat

Türkiye'de Akciğer Transplantasyon Deneyimi
Gül Dabak

İnterstisyel Hastalıklar ve Transplantasyon
Henry Tazelaar
PANEL
(KOAH ÇG)

KOAH Tedavisinde Eski ve Yeni

Oturum Başkanları:
Ertürk Erdinç,
Arzu Balkan


PDE4 inhibitörleri ve teofilin
Nurdan Köktürk

Mukoaktif ilaçlar
Elif Şen

İmmünmodülatör ilaçlar
Esra Uzaslan

Bronkodilatörler
Lütfi Çöplü
PANEL
(Deneysel Araştırmalar ÇG ve Tanı Yöntemleri ÇG)

Solunumsal Tıpta Biyobelirteçler?

Oturum Başkanları:
Hasan Bayram,
Berna Dursun


Obstrüktif akciğer hastalıklarında
Gamze Kırkıl

Plevra hastalıklarında
Öner Dikensoy

Akciğer kanseri taramasında
Ali Güre
PANEL
(Tütün Kontrolü ÇG)

Sağlık Politikalarının Tütün Endüstrisi Çıkarlarından Korunması ve Şeffaflık

Oturum Başkanları:
Nazmi Bilir,
Elif Dağlı


Tütün endüstrisi ile halk sağlığı arasındaki uzlaşmaz çelişki
Dilek Aslan

DSÖ tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi 5.3 maddesi için ne öneriyor ?
Toker Ergüder

Ülkemizde Kamu-Tütün
sektörü ilişkisi
Derya Karakaş

Gelecek için yol haritası, kamu adına sorumluluklarımız
Hüseyin İlter

Mesleki sorumluluğumuz
Pınar Pazarlı
PANEL (Olgu Sunumu)
(Tanı Yöntemleri ÇG)

Radyolojik Olgu Sunumları

Oturum Başkanları:
Canan Hasanoğlu,
Yasemin Saygıdeğer


Çetin Atasoy
Macit Arıyürek
Fatih Boyvat
KAHVE MOLASI
PANEL
(Akciğer Patolojisi ÇG ve Akciğer ve Plevra Maligniteleri ÇG)

Akciğer Adenokarsinomlarında Yeni Gelişmeler

Oturum Başkanları:
Dilek Yılmazbayhan,
Ali Kadri Çırak


Sınıflamadaki değişiklikler
Serpil Dizbay Sak

Yeni sınıflamaya göre medikal tedavi yaklaşımı
Ahmet Emin Erbaycu

Yeni sınıflamaya göre cerrahi tedavi yaklaşımı
Hasan Batırel
PANEL
(Astım ÇG)

Astımı Sınıflandırmak:
Fenotipler-Endotipler ve Tedavi Yaklaşımı


Prof. Dr. Ülkü Bayındır onuruna

Oturum Başkanları:
Ülkü Bayındır,
Bilun Gemicioğlu


Genotip, fenotip, endotip kavramları ve astımda küme analizleri
Dilşad Mungan

Astımda fenotipler ve tedavi yaklaşımı
Haluk Türktaş

Astımda endotipler ve tedavi yaklaşımı
Gülfem Çelik
KONFERANS
(Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım ÇG ve Solunum Sistemi Infeksiyonları ÇG)

Oturum Başkanları:
Eyüp Sabri Uçan,
Tülay Yarkın


Yeni Resusitasyon Rehberi Neler Getirdi?
Murat Sungur

KONFERANS
(Tütün Kortrolü ÇG)

Oturum Başkanı:
Hüseyin İlter

Tütün Kontrolü Yasası Karşıtı Savlar, Kehanetler ve Gerçekler
Elif Dağlı
KONFERANS
(Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli ÇG)

Oturum Başkanı:
Ali Özdülger

Amfizemde Endobronşiyal Uygulamalar
Korkut Bostancı

KONFERANS
(Akciğer Nakli ÇG)

Oturum Başkanı:
Meltem Tor


Canlı Donörden Akciğer Nakli
Ömer Şenbaklavacı
PANEL
(Uzman Konseyi)

İlginç Olgu Sunumları

Oturum Başkanları:
Numan Ekim,
Eda Uslu Tuğtepe


Pulmoner hipertansiyon olgusu
Rabia Engin Ünver

KOAH hastası ve evde bakım
Müge Özdemir

Endobronsiyal kitle
Tuncer Şenol

Olgu sunumu: İnterstisyel akciğer hastalığı
Bülent Altınsoy

Endobronşiyal TB
Nurçin Çimen
PANEL
(Pediatrik Göğüs ÇG)

Pediatrik Göğüs Hastalıklarında Son Yıllardaki Yenilikler

Oturum Başkanları:
Ayfer Tuncer,
Elif Dağlı


Astım
Haluk Çokuğraş

Tüberküloz
Uğur Özçelik

Alt solunum yolu enfeksiyonları
Emine Kocabaş

Uykuda solunum bozukluğu
Ayşe Tana Aslan
ÖĞLE YEMEĞİ
  UYDU SEMPOZYUMU
BOEHRINGER INGELHIEM - PFIZER
Stratejik Bakışla KOAH Tedavisinde Maksimum Fayda

Oturum Başkanı:
Mehmet Polatlı

İyi Bir Bronkodilatasyonun Hastaya Kazandırdıkları

Çağlar Çuhadaroğlu

İyi Bir Bronkodilatasyonun Alevlenme ve Progresyona Etkisi
Oğuz Kılınç

İyi Bir Bronkodilatasyonun Komorbidite ve Mortaliteye Etkisi
Metin Akgün
UYDU SEMPOZYUMU
ABDİ İBRAHİM
KOAH Alevlenmelerinde ve pnömonide antibakteriyel tedavi

Oturum Başkanı:
Numan Ekim

Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Florokinolonlar
Volkan Korten

KOAH Alevlenmelerinde ve Pnömonide Optimum Tedavi : Gemifloksasinin Rolü
Sanjay Sethi
     
BİLGİ GÜNCELLEME
(Tütün Kontrolü ÇG)

Sigara İçen Hastaların Evrelemesi: Hangi Hastaya Hangi Yaklaşım?

Oturum Başkanları:
Zeynep Pınar Önen,
Canan Gündüz Telli


Olgular eşliğinde tütün
kontrolü ÇG yönetim kurulu üyeleri tarafından interaktif sunum
Zeynep Aytemur
BİLDİRİ SUNUMLARI    
KAHVE MOLASI
PANEL
(Pulmoner Rehabilitasyon ÇG)

Özel Koşullarda Pulmoner Rehabilitasyon

Oturum Başkanları:
Pınar Ergün,
Nazan Şen


Yoğun bakımda pulmoner rehabilitasyon
Deniz İnal İnce

KOAH akut atağında pulmoner rehabilitasyon
Dilber Yılmaz

Evde mekanik ventilasyona bağlı hastada pulmoner rehabilitasyon
Dicle Kaymaz

Akciğer kanserlerinde pulmoner rehabilitasyon
Tuğba Göktalay

Terminal dönem hastalıklar- Yaşamın sonunun planlanmasında pulmoner rehabilitasyonun yeri
Öner Balbay
PANEL
(Tüberküloz ÇG)

Türkiye'de Tüberküloz Kontrolü. Son 5 Yılda Neler Değişti?

Oturum Başkanları:
Recep Işık,
Haluk C. Çalışır


Tüberküloz tanısı ve laboratuvarlar
Alpaslan Alp

Tüberküloz tedavisi
Şeref Özkara

Tüberküloz koruyucu tedavisi
Asiye İ. Süer

Sağlık Bakanlığının değerlendirmesi ve planları
Hamza Bozkurt
KONFERANS
(Astım ÇG)

Oturum Başkanı:
Füsun Kalpaklıoğlu


Astımla Birlikte Karşımıza Çıkan Dahili Hastalıklar ve Tedavilerinin Astım Penceresinden Anlatımı
Berrin Ceyhan

KONFERANS
(Mesleki Çevre ÇG)

Oturum Başkanı:
Zeki Kılıçarslan


Meslek Hastalığı Tanısında Işyeri Değerlendirilmesi
John Parker
PANEL
(Göğüs Cerrahisi ÇG)

Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Extended Rezeksiyonlar

Oturum Başkanları:
Fahri Oğuzkaya,
Hasan Batırel


İndüksiyon sonrası mı? Definitif sonrası mı?
Alper Toker

Radyoterapiden beklentiler
Görkem Aksu

Onkolojik olarak ne bekliyoruz?
İsmail Savaş
PANEL
(Akciğer Nakli ÇG)

Pulmoner Hipertansiyonda Akciğer Transplantasyonu

Oturum Başkanları:
Figen Gülen,
Gül Dabak


Pulmoner hipertansiyona genel yaklaşım
Paul Corris

Pulmoner hipertansiyonda endarterektomi
Bedrettin Yıldızeli

Pulmoner HT'da akciğer nakil endikasyonları
Levent Dalar
BİLGİ GÜNCELLEME
(Sağlık Politikaları ÇG)

Göğüs Hastalıklarında Standardizasyon ve Akreditasyon Çalışmaları

Oturum Başkanları:
Feyza Erkan,
Mecit Süerdem


Asistan eğitimi
Hayati Bilgiç

Laboratuvarlar
Şule Akçay
20:00 Türk Toraks Derneği'nin Kuruluşunun 20. Yıl Kutlama Gecesi
KONSER (Naim Dilmenerile 1960'lardan Günümüze Türk Pop Müziği)