13 NİSAN 2012
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
PANEL
(Göğüs Cerrahisi ÇG, Klinik Sorunlar ÇG, Akciğer Patolojisi ÇG)

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Biyopsinin Önemi ve Yeri

Oturum Başkanları:
Levent Tabak,
Nalan Akyürek


Transtorasik iğne biyopsisi, tru-cut ve bronkoskopik biyopsi
Göksel Kıter

Patolojinin yeri
Handan Zeren

Cerrahın rolü ve cerrahinin riski
Refik Ülkü
PANEL
(Solunum Sistemi İnfeksiyonları ÇG)

Kanıta Dayalı TGP
Değerlendirme ve Tedavisi


Prof. Dr. Numan Numanoğlu onuruna

Oturum Başkanları:
Numan Numanoğlu,
Oya Kayacan


TGP de risk sınıflamasına
ilişkin kanıtlar
Thomas M. File

Grup 1' de kanıta dayalı tedavi
Aykut Çilli

Antibiyotik tedavi süresine ilişkin kanıtlar
Charles Feldman

Grup 2'de kanıta dayalı tedavi
Münire Gökırmak
PANEL
(Tanı Yöntemleri ÇG ve Uzman Konseyi)

Peroperatif Değerlendirme

Oturum Başkanları:
Orhan Çildağ,
Aylin Pıhtılı


Torasik patolojilerde
Metin Özkan

Toraks dışı patolojilerde
Ömer Özbudak
PANEL
(Pediatrik Göğüs ÇG)

Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tartışmaları

Oturum Başkanları:
Hasan Yüksel,
Fazilet Karakoç


Klinik-radyolojik-patolojik olgu tartışmaları
Demet Can
Arzu Bakırtaş
Erkan Çakır
Sevgi Pekcan
Nazan Çobanoğlu

PANEL
(Uykuda Solunum Bozuklukları ÇG)

Uykuda Solunum Bozukluklarında Olgu Sunumları

Oturum Başkanları:
Tansu Ulukavak Çiftçi,
Selma Fırat Güven


Remzi Altın
Duygu Özol
Zeynep Zeren Uçar
Ahmet Uğur Demir

KARŞIT GÖRÜŞ
(Astım ÇG)

Hafif Persistan Astımda Düzenli Tedavi Gereklidir/
Gerekli Değildir


Oturum Başkanları:
Zeynep Mısırlıgil,
Gül Karakaya


Gereklidir
Münevver Erdinç

Gerekli değildir
Berna Dursun
KAHVE MOLASI
BİLGİ GÜNCELLEME
(Tanı Yöntemleri ÇG)

Dispneye Tanısal Yaklaşım

Prof. Dr. Oktay Gözü onuruna


Oturum Başkanları:
Oktay Gözü,
Birsen Mutlu


Pulmoner dispne
Hatice Türker

Kardiyak dispne
Alparslan Birdane
PANEL
(Tüberküloz ÇG)

Tüberkülozda Gelişmeler

Oturum Başkanları:
Hayati Bilgiç,
Emel Kibaroğlu


Tüberküloz bakteriyolojik tanısında gelişmeler
Kaya Köksalan

İnterferon gama salınım testleri (İGST)
Zayre Erturan

Yeni ilaçlar ve aşılar
Gönenç Ortaköylü
PANEL
(Sağlık Politikaları ÇG)

Performans Sistemi Farklı Hastanelerde Mevcut Durum, Geleceği ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanları:
Adem Yılmaz,
Mustafa Demirel


Sağlıkta performans
Feyza Erkan

Performans öncesi durum
Tevfik Özlü

İşletmeci gözüyle performans
Afsun Ezel Esatoğlu

Eğitim-araştırma hastaneleri ve performans
Haluk Çalışır

Hizmet hastaneleri ve performans
Adem Yılmaz
KONFERANS
(KOAH ÇG)

Oturum Başkanı:
Mehmet Polatlı


Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Son Gelişmeler
Nicholas Hill

KONFERANS
(Pediatrik Göğüs ÇG)

Oturum Başkanı:
Haluk Çokuğraş


Süt Çocukluğunda Apne ve Ani Bebek Ölümü Sendromu
Tom Keens
KONFERANS
(Deneysel Araştırmalar ÇG)

Oturum Başkanları:
Emin Kansu,
Fuat Kalyoncu


Akciğer ve Solunum Yolu Hastalıklarında Kök Hücre Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar
Emin Kansu

Günümüz Türkiye'sinde Bilimsel Araştırmaların Geleceği
Fuat Kalyoncu
PANEL
(Klinik Sorunlar ÇG)

Deprem ve Akciğerler

Oturum Başkanları:
Bülent Özbay,
Maruf Şanlı


Crush sendromu
Fevzi Ersoy

Göğüs cerrahisi yönüyle
Ali Kahraman

Göğüs hastalıkları yönüyle
Sevda Özdoğan
ÖĞLE YEMEĞİ
  UYDU SEMPOZYUMU
ASTRA ZENECA
Her Nefes Bir Hayat
Her Hayat Bir Film

Oturum Başkanı:
Haluk Türktaş

Astım da, KOAH da olsa herkesin bir kalbi var
Fatih Sinan Ertaş

Astım ve KOAH'la yaşamak

Nesrin Dilbaz

KOAH'la kaliteli yaşam
Nurhayat Yıldırım

Astım tedavisinde pratik kullanım, rahat hayat
Haluk Türktaş
UYDU SEMPOZYUMU
NOVARTİS
KOAH'ın değişen yüzü

ON'da Değişim
Mehmet Polatlı

KOAH'ın 100'ü
Oğuz Kılınç
Abdullah Sayıner

"Gelecek" Yeni YÜZ'lerin
Mehmet Polatlı
     
BİLGİ GÜNCELLEME
(Sağlık Politikaları ÇG)

Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı

Oturum Başkanları:
Şule Akçay ,
Sedat Altın


TTB temsilcisi
Kayıhan Pala

Kamu hastaneleri temsilcisi
Sedat Altın

Özel hastaneler temsilcisi
Özgür Karacan
BİLDİRİ SUNUMLARI KONFERANS
(Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım ÇG)

Oturum Başkanı:
Turgay Çelikel

Pulmoner Rehabilitasyon
Robert Cohen
 
KAHVE MOLASI
PANEL
(Çevresel ve Mesleki Akciğer
Hastalıkları ÇG)


Nükleer Santraller, Kazalar ve Radyoaktivitenin Solunum Sistemine Etkisi

Oturum Başkanları:
Fatma Evyapan,
Nurhan Köksal


Nükleer santrallerin halk sağlığına etkileri
Derman Boztok

Nükleer santral kazalarının solunum sistemi üstüne etkileri
Fatma Evyapan

Nükleer santraller enerji üretiminde güvenli seçenekler midir?
Cengiz Göltaş
PANEL (Olgu Sunumu)
(Akciğer ve Plevra Maligniteleri ÇG)

Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Toplantısı Göğüs- (+Cerrahi) - Radyoloji - Patoloji

Oturum Başkanları:
Atilla Akkoçlu,
Metin Görgüner

Hasta Perspektifi:
Algun Çifter

Akciğer kanseri
Olgu sunumu:
Sevin Başer

Olgu tartışması:
Pınar Çelik

Mezotelyoma
Olgu sunumu:
Güntülü Ak

Olgu tartısması:
Muzaffer Metintaş
PANEL
(Tanı Yöntemleri ÇG)

Özel Durumlarda Tanı Güçlükleri

Oturum Başkanları:
Hatice Türker,
Ayşegül Baysak


Gebeler
Toros Selçuk

Geriatrik hastalar
Murat Sezer

Organ yetmezlikleri
Şerife Savaş Bozbaş
PANEL
(Pediatrik Göğüs ÇG)

Kistik Fibrozis: Vakalarla Klinik Sorunlar

Oturum Başkanları:
Uğur Özçelik,
Remziye Tanaç


Allerjik bronkopulmoner aspergillozis
Esen Demir

Akut alevlenme
Fazilet Karakoç

Kronik pseudomonas enfeksiyonu
Deniz Doğru

Atipik mikobakteriler
Seda Uyan
KONFERANS
(Deneysel Araştırmalar ÇG)

Oturum Başkanı:
Öner Dikensoy


Akciğer Hastalıkları Koklayarak Tanınabilir mi? Elektronik Burun
Hamdi Melih Saraoğlu

KONFERANS
(Akciğer Nakli ÇG)

Oturum Başkanı:
Levent Dalar

Akciğer Transplantasyonuna Güncel Yaklaşım

Cerrahın rolü
Kutsal Turhan

Klinisyenin rolü
Figen Gülen
PANEL
GARD TÜRKİYE

Kronik Hava Yolu Hastalıkları (Astım ve KOAH)

Ulusal Kontrol Programı 2008-2012 Durum Değerlendirmesi

Oturum Başkanları:
Arzu Yorgancıoğlu,
Nazan Yardım


T.C. Sağlık Bakanlığının görüşü
Nazan Yardım

Program ve hastalıklar hakkında farkındalık yaratılması
Füsun Yıldız

Havayolu hastalıklarının gelişiminin önlenmesi
Celal Karlıkaya

Hastalıkların erken dönemde saptanması ve ilerlemesinin önlenmesi
Dilşad Mungan

Hastalıklarının etkin tedavisi, komplikasyonların gelişiminin önlenmesi ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunulması
Pınar Ergün

Kronik havayolu hastalıklarının ve ulusal kontrol programının izlenmesi
Ali Kocabaş
20:00 Sümer Ezgü ve Türk Halk Müziği Orkestrası