14 NİSAN 2012
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6

BİLGİ GÜNCELLEME
(Akciğer ve Plevra Maligniteleri ÇG)

Akciğer Kanseri 2012


Oturum Başkanları:
Meftun Ünsal,
Ufuk Yılmaz


Tanı
Hülya Bayız

Evreleme
Pınar Yıldız

KHDAK tedavisi
Ahmet Yurdakul

KHAK tedavisi
Ahmet Bircan

PANEL
(Klinik Sorunlar ÇG)

Venöz Tromboembolide Profilaksi

Prof. Dr.Altay Şahin onuruna

Oturum Başkanları:
Altay Şahin,
Orhan Arseven


Medikal hastalarda
Gül Öngen

Onkoloji hastalarında
Numan Ekim

Gebelikte, yoğun bakımda
Oğuz Uzun

Herediter faktörlerin varlığında
Gülfer Okumuş
PANEL
(Uykuda Solunum Bozuklukları ÇG)

Uykuda Solunum Bozukluğu Tanı ve Tedavide Farklı Boyutlar

Oturum Başkanları:
Bülent Çiftçi,
Hüseyin Lakadamyalı


OSAS tedavisinde başarı kriterleri
Özen Kaçmaz Başoğlu

PSG'nin tanı objektivitesi
Tansu Ulukavak Çiftçi

Uykuda solunum bozuklukları
tanı ve tedavisinde tuzaklar, hatalar
Hikmet Fırat
KONFERANS
(Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım ÇG ve Solunum Sistemi Infeksiyonları ÇG)

Oturum Başkanı:
Eyüp Sabri Uçan


İnfluenza ve Pnömokok Aşılarının Klinik Etkinliği
Albert Osterhaus

KONFERANS
(Akciğer ve Plevra Maligniteleri ÇG)

Oturum Başkanı:
Levent Elbeyli


Soliter Pulmoner Nodül
Tuncay Göksel

PANEL
(Deneysel Araştırmalar ÇG)

Kortikosteroid Rezistansı ve inflamatuvar Akciğer Hastalıkları

Oturum Başkanları:
Figen Deveci,
Filiz Koşar


Kortikosteroid rezistansı inflamatuvar akciğer hastalıkları, ortak bir nokta var mı?
lan M. Adcock

Kortikosteroid rezistansında moleküler mekanizmalar, histon asetilasyon ve deasetilasyonu
Hasan Bayram

Epigenetik, çevre ve inflamasyon
Ito Kazuhiro
PANEL
(Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları ÇG)

Meslek Hastalıkları ile ilgili ilginç Olgu Sunumları
(Klinik Radyolojik Patolojik)


Oturum Başkanları:
Nurhan Köksal,
Peri Arbak


Hasta Perspektifi:
Abdulhalim Demir

Olgu: Kot kumlamacıda TB
İpek Özmen

Olgu: Demir kilit yapımında çalışanların solunum sistemi yakınmaları
Ege Güleç Balbay

Olgu: Mantar üretim çiftliğinde çalışan işçide hipersensitivite pnömonitisi
Hilal Altınöz

Olgu: Kaynakçı akciğeri
Hilal Altınöz

Olgu: PVC maruziyetinde akciğerler
Osman Elbek

KAHVE MOLASI
PANEL
(Klinik Sorunlar ÇG, Solunum Sistemi İnfeksiyonları ÇG, Astım ÇG)

Boronşektazi

Prof. Dr. Erhan Ekinci onuruna

Oturum Başkanları:
Erhan Ekinci,
Erhan Tabakoğlu


Göğüs hastalıklarında bronşektazi patogenezi
Benan Müsellim

Mikrobiyolojik yaklaşım
Abdullah Sayıner

Ne zaman ve neden cerrahi?
Atilla Eroğlu

Astım ve Bronşektazi
Kıvılcım Oğuzülgen
KONFERANS
(Pediatrik Göğüs ÇG)

Oturum Başkanı:
Refika Ersu


Çoocuklarda Kronik Solunum Yetmezliği
Tom Keens

KONFERANS
(Uykuda Solunum Bozuklukları ÇG)

Oturum Başkanı:
Tansu Ulukavak Çiftçi

Hangi Hastaya Hangi PAP Cihazı?
Claudio Rabec
PANEL (Olgu Sunumu)
(Tüberküloz ÇG)

Tüberküloz Hasta Yönetiminde Sorunlar. Siz Olsanız Ne Yaparsınız? Yönetiminde Tıbbi ve/veya İdari Sorun Olabilecek Hasta Örnekleri Üzerinden İnteraktif Katılımlı

Oturum Başkanları:
Gül Öngen,
Filiz Süngün


TNF alfa inbitörü kullanımı ve tüberküloz (olgu)
Kemal Tahaoğlu

ÇİD-TB tanı gecikmesi (olgu)
Kemal Tahaoğlu

TB tedavisinde ortaya çıkan hepatotoksisite (olgu)
Serir Özkan

Yayma negatif TB hastası tanısı (olgu)
Serir Özkan

Standart dışı TB tedavisi (olgu)
Tülay Törün

Tüberküloz tedavisinde hasta uyumsuzluğu(olgu)
Tülay Törün

Akciğer dışı TB (olgu)
Nilgün Kalaç

TB tedavisi izlemi (olgu)
Nilgün Kalaç
PANEL
(KOAH ÇG)

KOAH'da Fenotipler ve Tedaviye Katkısı

Oturum Başkanları:
Füsun Yıldız,
Arzu Mirici


Fenotip nedir? Küme analizi ne kattı? Tedavi nasıl bireyselleştirilir?
Ertürk Erdinç

Fizyolojik fenotipler
Nurhayat Yıldırım

Radyolojik fenotipler
Arzu Balkan

Klinik fenotipler
Mehmet Polatlı
PANEL
(Göğüs Cerrahisi ÇG)

Trakea Paneli

Dr. Güven Çetin Onuruna

Oturum Başkanları:
Güven Çetin,
Mustafa Yüksel


Benign trakeal hastalıklar
Ülkü Yazıcı

Trakea cerrahisi
J. Douglas Mathisen

Bronkovasküler rezeksiyonlar
J.Douglas Mathisen

KARŞIT GÖRÜŞ
(Pulmoner Rehabilitasyon ÇG)

PR de Egzersiz Testleri

Oturum Başkanları:
Gaye Ulubay,
Funda Coşkun


Kardiyopulmoner egzersiz testleri
Öznur Yıldız

Alan testleri
Pınar Ergün
ÖĞLE YEMEĞİ
  UYDU SEMPOZYUMU
PFIZER
Yetişkinlerde İlk ve Tek Konjuge Pnömokok Aşısı

Oturum Başkanı:
Oğuz Kılınç

Konjuge Pnömokok Aşısı ile Çocuklardaki Tecrübe Bize Neler Öğretti?

Mehmet Ceyhan

Yetişkinlerde Pnömokok Hastalıklarından Korunmak Neden Önemli?
Murat Akova

Yetişkinlerde Konjuge Pnömokok Aşısı
Çağlar Çuhadaroğlu
       
    BİLDİRİ SUNUMLARI      
KAHVE MOLASI
PANEL
(Solunum Sistemi İnfeksiyonları ÇG)

ASYE'de Antibiyotiklerin Optimizasyonu


Oturum Başkanları:
Abdullah Sayıner,
Aykut Çilli

Kinolonlar ve ASYE
Lütfiye Mülazımoğlu

Makrolidler ve ASYE
Alpay Azap

Betalaktamlar ve ASYE
Oğuz Kılınç

Antibiyotik reçeteleme koşulları
Tevfik Özlü
FELLOWSHIP OTURUMU
(MYK Bilimsel Komite)

Yabancı Konuklar ve Yurdışına Burs ile Giden Üyeler


Oturum Başkanları:
Öner Dikensoy
Füsun Yıldız
KONFERANS
(KOAH ÇG)

Oturum Başkanları:
Nurdan Köktürk ,
Alev Gürgün


GOLD 2011 Rehberi Neler Getirdi?
Ali Kocabaş

GOLD 2011 Rehberi Tartışmalı Noktalar
Nurhayat Yıldırım
KONFERANS
(Pulmoner Rehabilitasyon ÇG)

Oturum Başkanı:
BaharTüzün


Akciğer Cerrahilerinde Pre ve Post Operatif Pulmoner Rehabilitasyon
Sema Savcı

KONFERANS
(Göğüs Cerrahisi ÇG)

Oturum Başkanı:
Altan Kır

Pnömotoraks Tanı, Tedavi ve Takip
Tamer Altınok
PANEL
(Solunum Yetmezliği ve Yoğun
Bakım ÇG)


Yoğun Bakım Standartları ve Yoğun Bakım Kurulma Organizasyonu


Oturum Başkanları:
Turgay Çelikel,
Emel Eryüksel


Yoğun bakım alt yapısı ve insan gücü planlanması
Turgay Çelikel

Yoğun bakımda kalite standartları
Robert Cohen

SGK fiyatlandırma politikası
ile kalite standartları sağlanabilir mi?
Zuhal Karakurt
MECOR TOPLANTISI

Oturum Başkanları:
Oya İtil , Arzu Yorgancıoğlu


İlk İzlenimler
Emel Tellioğlu

Eğitici Asistanı olmak
Begüm Ergan Arsava

Global kurs ve beklentiler
Cenk Kıraklı
KAPANIŞ TÖRENİ
21:00 USTALAR İLE SOHBET