11 NİSAN 2012
KURS 1 SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ SALON 1
Tanı Yöntemleri ÇG
Kurs Başkanları: Gaye Ulubay, Mehmet Polatlı
08:30-09:00 Laboratuvar standartları
Fadıl Özyener
09:00-09:30 Spirometrik ölçüm; Kabul edilebilirlik, tekrar edilebilirlik, sonlandırma kriterleri, derin inspirasyonun önemi, ölçüm nasıl yapılmalı ve neler ölçülür? Funda Coşkun
09:30-10:00 Spirometrik akım ölçümü, akım-volüm halkası ve obstrüktif hasta örnekleri Mehmet Polatlı
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 Reversibilite, provokasyon testleri Yavuz S. Demirel
11:00-11:30 Restriktif akciger hastalıklarında spirometrik veriler ve hasta örnekleri Nurdan Köktürk
11:30-13:00 SFT pratiği
Spirometri
Akciğer volümleri ölçümü
Difüzyon kapasitesi ölçümü
Elif Kuru Erdem
Gönül Toprak
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:30 Gaz arınma ve gaz dilüsyon metodları ile volüm ölçümü Sema Umut
14:30-15:00 Pletismoğrafta V, V*, Pağız  ölçümleri ve volüm ölçümleri Elif Şen
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 Difüzyonun önemi; ölçüm metodu ve klinik değerlendirilmesi Metin Özkan
16:00-16:30 Küçük hava yolu hastalığı ölçümleri Bilun Gemicioğlu
16:30-17:00 Örneklerle SFT Gaye Ulubay
 
KURS 2 TORAKS TOMOGRAFİSİ İLE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SALON 2
Tanı Yöntemleri ÇG
Kurs Başkanları: Macit Arıyürek, Çetin Atasoy
09:00-09:50 Akciğer nodülleri Hüdaver Alper
09:50-10:40 Atelektazi Nevzat Karabulut
10:40-11:10 KAHVE ARASI
11:10-12:00 Bronşektazi Çetin Atasoy
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:20 Pulmoner vasküler hastalıklar Uğur Topal
14:20-15:10 Buzlu cam ve konsolidasyon görünümü Macit Arıyürek
15:10-15:40 KAHVE ARASI
15:40-16:30 Hiler patolojiler Figen Demirkazık
 
KURS 3 GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SALON 3
Tanı Yöntemleri ÇG
Kurs Başkanları: Erdoğan Çetinkaya, Ömer Özbudak
Girişimsel bronkoskopi
08:30-09:00 Gerekli cihazlar ve kullanım prensipleri Ömer Özbudak
09:00-09:30 TBİA Bahadır Üskül
09:30-10:00 EBUS Erdoğan Çetinkaya
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 Sıcak tedavi yöntemleri Murat Sezer
11:00-11:30 Soğuk tedavi yöntemleri Aydın Yılmaz
11:30-12:00 Stentler Akif Özgül
12:00-12:30 Elektromagnetik navigasyon Atayla Gençoğlu
12:30-13:00 PRATİK - Endobronşiyal lazer uygulamaları Bernward Passlick
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
Plevraya yönelik girişimsel yöntemler
14:00-14:30 Torasentez ve kapalı plevral iğne biyopsisi Öner Dikensoy
14:30-15:00 Görüntüleme eşliğinde plevra biyopsileri Hüseyin Yıldırım
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 Medikal torakoskopi Muzaffer Metintaş
16:00-16:30 Kalıcı ve geçici plevral kateter uygulamaları (Pleurix kateter, Pleurocan, standart tüp) Adalet Demir
16:30-17:30 PRATİK  
 
KURS 4 GÖĞÜS HASTALIKLARINDA IN VIVO VE IN VITRO ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SALON 4
Deneysel Araştırmalar ÇG
Kurs Başkanları: Müjdat Balkan, Hasan Bayram
08:30-09:10 Araştırma planlama, proje yazma ve kaynak bulma Özge Yılmaz
09:10-09:40 Protein analiz yöntemleri; western blot ve ELISA Bülent Göğebakan
09:40-10:20 DNA ve RNA analiz yöntemleri Yasemin Saygıdeğer
10:20-10:50 KAHVE ARASI
10:50-11:30 İmmunohistokimyasal tanı yöntemleri Hasan Yüksel
11:30-12:10 Solunum yolu hücre dizi kültürleri lan M Adcock
12:10-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:10 Solunum yolunun primer epitel hücre kültürleri Hasan Bayram
14:10-14:50 Hayvan çalışmalarında planlama ve uygun model ve denek seçimi nasıl yapılmalı? Ali Naycı
14:50-15:20 KAHVE ARASI
15:20-16:00 Pnömoni ve tüberküloz modelleri Teyfik Turgut
16:00-16:40 Pulmoner hipertansiyon modeli Figen Deveci
16:40-17:10 Plevral hayvan modelleri Maruf Şanlı
 
KURS 5 AKCİĞER CERRAHİSİNDE PERİOPERATİF DEĞERLENDİRME VE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ SALON 5
Göğüs Cerrahisi ÇG
Kurs Başkanları: Mustafa Yüksel, Salih Topçu
09:00-09:35 Göğüs cerrahisinde komplikasyon tahmini Şevval Eren
09:35-10:10 Torakotomi açma ve kapamada sorunlar ve önlemleri Erkmen Gülhan
10:10-10:40 KAHVE ARASI
10:40-11:15 VATS sorunlar ve giderilmesi Erdal Okur
11:15-11:50 Bronkoplastik prosedürlerde sorunlar, önlemleri ve komplikasyonlarla baş etme İrfan Taştepe
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:05 Pulmoner rezeksiyonlarda teknik sorunlar Ayten Kayı Cangır
14:05-14:40 Pulmoner rezeksiyonlarda pulmoner komplikasyonlar Zeki Günlüoğlu
14:40-15:10 KAHVE ARASI
15:10-15:45 Pulmoner rezeksiyonda kardiovaskuler sorunlar Levent Elbeyli
15:45-16:20 Postoperatif ağrı kontrolü Tuba Liman
16:20-16:50 Lazer Metastazektomi Bernward Passlick
 
KURS 6 PEDİATRİK ASTIM TANI VE TEDAVİSİNDE PRATİK VE GÜNCEL YAKLAŞIM SALON 6
Pediatrik Göğüs Hastalıkları ÇG
Kurs Başkanları: Bülent Karadağ, Derya Altıntaş
09:00-09:30 Hışıltılı çocuk Gülbin Karakoç
09:30-10:00 Astım tanısı Nermin Güler
10:00-10:30 Astım ayırıcı tanısı Ebru Yalçın
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Akut astım tedavisi Nihat Sapan
11:30-12:00 Kronik astım tedavisi İpek Türktaş
12:00-12:30 Astımda yeni tedaviler Ayşen Bingöl
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.00 Çevresel önlemler Ayten Pamukçu Uyan
14:00-14:30 Vaka örnekleri Zeynep Tamay
14:30-16:00 Paralel uygulamalı oturumlar
Alerji testleri Nevin Uzuner
Spirometri Mehmet Köse
İnhalasyon teknikleri Sedat Öktem
 
KURS 7 TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİ SALON 7
Tütün Kontrolü ÇG
Kurs Başkanları: Oğuz Kılınç, Osman Elbek
08:30-09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması Oğuz Kılınç
09:00:09:30 Türkiye'de dünden bugüne tütün epidemiyolojisi Nazmi Bilir
09:30-10:00 Tütün kontrolü kavramı ve önemi Elif Dağlı
10:00-10:30 4207 sayılı yasa kazanımları, sorunlarımız, çözümlerinde hekim sorumluluğu Osman Elbek
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Nikotin bağımlılığı,sigara bırakma süreci ve olguların tanımı Pınar Pazarlı
11:30-12:00 Sigarayı bırakmada 5A, 5R kavramları Funda Öztuna
12:00-12:30 Farmakolojik tedavi Esra Uzaslan
12:30-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-13:45 Sigarayı bırakmada davranışçı-bilişsel yöntemler Oğuz Kılınç
13:45-14:15 Sigara bırakma poliklinikleri alt yapısı, hasta değerlendirme Leyla Sağlam
14:15-14:45 KAHVE ARASI
14:45-15:15 Kanıta dayalı olmayan sigara bırakma yöntemleri Cengiz Özge
15:15-16:00 İnteraktif bölüm
  1) Sigara bırakma sürecindeki olgulara pratik yaklaşım Osman Örsel
2) Dumansız hava sahasının ihlaline şahit olan bir kişinin yapması gerekenler Leyla Sağlam
 
KURS 8 MEKANİK VENTİLASYON SALON 8
YB ve Solunum Yetmezliği ÇG
Kurs Başkanları: Emel Eryüksel, Turgay Çelikel
09:00-09:30 Solunum yetmezliği Erhan Tabakoğlu
09:30-09:50 Mekanik Ventilasyon Endikasyonları Levent Kart
09:50-10:10 NIMV : Kullanılan aletler, modlar, maskeler Kürşat Uzun
10:10-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 Olgularla NIMV (Hiperkarbik Solunum yetmezliği,Hipoksemik solunum yetmezliği v.b) Emel Eryüksel
11:00-11:30 Ne zaman İnvaziv Mekanik Ventilasyona geçilmeli? Turgay Çelikel
11:30-12:00 İMV : Ventilatörler, Modlar Tekin Yıldız
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30 Olgularla IMV ( Hiperkarbik Solunum Yetmezliği, Hipoksemik solunum yetmezliği) Gülbin Aygencel
13:30-14:00 MV sırasında sedasyon, analjezi ve kürarizasyon Nalan Adıgüzel
14:00-14:30 Yoğun Bakımda Solunum Moniterizasyonu (Oto-peep, rezistans, komplians, RSBI, vb) ve mekanik ventilatör grafiklerinin kullanımı Zuhal Karakurt
14:30-14:50 KAHVE ARASI
14:50-15:20 Olgu örnekleri ile MV savaşan hastaya yaklaşım ve komplikasyonlar Begüm Arsava
15:20-15:50 Weaning İrfan Uçgun
15:50-16:30 İnvaziv Hemodinamik Moniterizasyon Sait Karakurt
 
KURS 9 UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SALON 9
Uykuda Solunum Bozuklukları ÇG
Açıklama:
• Kurs daha önceden TTD’nin uykuda solunum bozukluklarına ait merkezi kursuna ya da kongre kursuna katılmış, ardından 1 aylık pratik eğitimini tamamlamış ve yeni açılan bir uyku bozuklukları merkezinde çalışan üyelerimize yöneliktir.
• Kurs, 5 kişiden oluşan 6 grup yani 30 kursiyer ile gerçekleştirilecektir.
• Kursun başında 90 dakika kısa hatırlatma tarzında teorik eğitim verildikten sonra gruplar, örnek olguların yer aldığı her bir modülde, PSG kaydını laptoplar eşliğinde ve eğitmen gözetiminde önce skorlayacak ardından oluşan raporu yorumlayacaklardır. Son olarak hastanın tedavisini planlayıp SGK kurallarına uygun sağlık raporu hazırlayacaklardır.

Kurs Başkanları: Oğuz Köktürk, SadıkArdıç
09:00-09:05 Açılış konuşmaları Tansu Ulukavak Çiftçi,
Erdoğan Çetinkaya
09:05-09:30 Tanıdan tedaviye obstrüktif uyku apne sendromu Çağlar Çuhadaroğlu
09:30-09:45 Tanıdan tedaviye santral uyku apne sendromları Mehmet Karadağ
09:45-10:00 Tanıdan tedaviye uyku ilişkili hipoventilasyon hipoksemi sendromları  Turan Acıcan
10:00-10:15 Tanıdan tedaviye overlap sendrom Sadık Ardıç
10:15-10:30 Tanıdan tedaviye üst solunum yolları rezistansı sendromu Gökhan Kırbaş
10:30-10:45 Tanıdan tedaviye kompleks uyku apne sendromu Oğuz Köktürk
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 Pratik*
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Pratik*
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-15:30 Pratik*
  *Her bir grup her bir modülde, dönüşümlü olarak, 30 dakika geçirmesi planlanmıştır. Toplamda 6 grup olduğu için bir grubun tüm modülleri tamamlaması 3 saati bulacaktır:
• Olgunun klinik özellikleri: 5 dakika
• Olgunun uykusunun bir kısmının skorlanması: 10 dakika
• Olgunun solunumumun bir kısmının skorlanması: 10 dakika
• Raporun yorumlanıp tedavi kararının alınması: 5 dakika
1. Modül: Obstrüktif uyku apne sendromu Bülent Çiftçi
2. Modül: Santral uyku apne sendromları Banu Eriş Gülbay
3. Modül: Uyku ilişkili hipoventilasyon hipoksemi sendromları Ahmet Ursavaş
4. Modül: Overlap sendrom Hacer Kuzu Okur
5. Modül: Üst solunum yolu rezistansı sendromu Selma Fırat Güven
6. Modül: Kompleks uyku apne sendromu Handan İnönü
 
KURS 10 PNÖMOKONYOZLARDA TANI SALON 10
Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları ÇG
Kurs Başkanları: Fatma Evyapan, Metin Akgün
09:00-09:40 İnorganik Tozlar ve Akciğer Etkileşimi Peri Arbak
09:40-10:20 İnorganik Toz Pnömokonyozları Remzi Altın
10:20-10:50 KAHVE ARASI
10:50-11:30 Metal Pnömokonyozları Fatma Evyapan
11:30-12:10 Pnömokonyozlarda Anamnez Nurhan Köksal 
12:10-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Radyolojik Tanı Yöntemleri
13:30-14:10 ILO sınıflandırması Metin Akgün
14:10-14:50 HRCT sınıflandırılması John Parker
14:50-15:20 KAHVE ARASI
15:20-16:00 Solunum Fonksiyon Testleri Takibi  Peri Arbak
16:00-16:40 Patolojik Tanı Yöntemleri Ferda Bir, Büge Öz
16:40-17:10 Radyolojik Olgu Değerlendirmeleri John Parker
 
KURS11 TÜBERKÜLOZ SALON 11
Tüberküloz ÇG
Kurs Başkanları: Şeref Özkara, M. Şevket Dereli
09:00-09:15 Açılış, Stop TB stratejisi, Dünya ve Türkiye'de Tüberküloz'un durumu Şeref Özkara
09:15-09:45 Tüberkülozda erken tanı Tülin Sevim
09:45-10:15 Tüberküloz radyolojisi Şeref Özkara
10:15-10:45 Tüberküloz tedavisinin ilkeleri ve planlanması Aylin Babalık
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Tüberküloz tedavisinin izleminde yan etkiler Remzi Karşı
11:30-12:00 Tüberküloz tedavi izleminde kontroller; tedavi başarısızlığının ve ilaç direncinin erken saptanması Esin Tuncay
12:00-13:30 ÖĞLEYEMEĞİ
13:30-14:00 Bağışıklığın baskılandığı durumlarda tüberküloz Dilaver Taş
14:00-14:30 Tüberkülin deri testi (TDT) ve interferon gama salınım testi (İGST) Onur Fevzi Erer
14:30-15:00 Temaslı muayenesi ve risk gruplarının muayenesi Suha Özkan
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-15:45 Tüberkülozda koruyucu tedavi Onur Fevzi Erer
15:45-16:15 Tüberkülozda bulaşma ve kurumlarda bulaşmanın önlenmesi Filiz Ağca
16:15-16:30 Sorular ve kapanış  
 
KURS 12 AKCİĞER TRANSPLANTASYONU SALON 12
Akciğer Nakli ÇG
Kurs Başkanları: Figen Gülen, Levent Dalar
08:30-09:00 Akciğer transplantasyonuna genel bakış ve tarihçe Levent Dalar
09:00-09:40 Donör kriterleri Paul Corris
09:40-10:20 Akciğer nakli ihtiyacının hastalıklara göre belirlenmesi Paul Corris
10:20-10:50 KAHVE ARASI
10:50-11:30 Cerrahi yöntemler Kutsal Turhan
11:30-12:00 Kalp akciğer transplantasyon endikasyonları Zülal Ülger
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30 Postop yoğun bakım izlemi Nahit Çakar
13:30-14:00 Akciğer naklinde primer greft disfonksiyonu Ömer Şenbaklavacı
14:00-14:30 İmmunsupresif tedavi rejimleri Maria M. Crespo
14:30-15:00 Akciğer transplantasyonunda sık görülen enfeksiyonlar Çağrı Büke
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 Akciğer naklinde patolojik değerlendirme Deniz Nart
16:00-16:30 Postoperatif bronşiolitis obliterans Figen Gülen
16:30-17:00 Akciğer transplantasyonunda geç komplikasyonlar Gül Dabak
 
KURS13 OLGULARLA PULMONER REHABİLİTASYON KİME, NEREDE, NASIL? SALON 13
Pulmoner Rehabilitasyon ÇG
Kurs Başkanları: Pınar Ergün, Öznur Yıldız
08:30-09:00 Pulmoner rehabilitasyon programı organizasyonu Pınar Ergün
09:00-09:30 Pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme ve sonuç ölçümleri Melda Sağlam
09:30-10:00 Havayolu temizleme teknikleri Meral Boşnak Güçlü
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 Nefes darlığını azaltma yaklaşımları Sevgi Özalevli
11:00-11:30 Kronik solunum hastalığında egzersiz intoleransına neden olan faktörler Öznur Yıldız
11:30-12:00 Egzersiz eğitimi Deniz İnal İnce
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Egzersiz performansını artıran diğer yöntemler Dicle Yılmaz
14:00-14:30 Kişisel yönetim yaklaşımları Naciye Vardar Yağlı
14:30-15:00 Psikososyal destek Ülgen Okyayüz
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 Nutrisyonel destek ve tedavi Annemie Schols
16:00-16:30 Olgular ve pulmoner rehabilitasyon Pınar Ergün
 
KURS14 TEZ VE MAKALE NASIL YAZILIR? SALON 14
MAKALE NASIL YAZILIR?
Kongre kursu, bir günlük, teorik ağırlıklı
Beklenen kazanımlar:
Bu kursun bitiminde aşağıdaki konularda farkındalık ve temel bilgi kazanılması amaçlanmıştır.
1. Bilimsel makale yazma ve yayınlamanın önemi,
2. Bitmiş bir araştırmanın sonuçlarının yayınlanmasındaki temel basamaklar.
Hedef kitle:
1. Bilimsel araştırmasını yayınlamaya ilgi duyan Göğüs Hastalıkları uzmanları,
2. Uzmanlık tezini yayımlamayı isteyen ve bilimsel araştırmaya istekli Göğüs Hastalıkları asistanları,
3. Uzmanlık tezi danışmanlığı yapan eğiticiler.
Kurs Başkanları:Ahmet UğurDemir, Zuhal Karakurt
09:00-09:45 Makale yazımına başlarken Sibel Kıran
09:45-10:45 Makale yazımının içeriği: Giriş, gereç ve yöntem Selma Metintaş
10:45-11:15 KAHVE ARASI
11:15-12:15 Makale yazımının içeriği: Sonuçlar ve tartışma Nurdan Köktürk
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Makalenin özeti Ahmet U. Demir
14:15-15:00 Makale yazımı ve yayınlamada püf noktalar (kapak sayfası, kaynakların seçimi ve düzenlenmesi, dergi seçimi, biçimsel düzenleme, dil/anlatım) Ahmet U. Demir, Sibel Kıran
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 Eleştirel okuma ve eleştirilere yanıt verme Öner Dikensoy
  *TTD ARAŞTIRMA DESTEK KOMİTESİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLİYOR.
 
KURS15 DİFFÜZ PARANKİM AKCİĞER HASTALIKLARI SALON 15
Klinik Sorunlar ÇG ve Akciğer Patolojisi ÇG
Kurs Başkanları:Gül Öngen, Özlem Özdemir Kumbasar
09:30-10:00 Tanım, sınıflandırma ve epidemiyoloji Benan Müsellim
10:00-10:30 Klinik değerlendirme Enver Yalnız
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:15 Patolojik değerlendirme - Histopatolojik paternler Henry Tazelaar
11:15-12:00 Radyolojik değerlendirmede ayırdedici özellikler Canan Akman
12:00-12:30 Diğer tanı yöntemlerinin yeri (BAL, TBB ,Bx. vs) Levent Tabak
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Genel tedavi prensipleri Füsun Topçu
14:00-14:30 Devam eden tedavi araştırmaları Güngör Çamsarı
14:30-14:45 KAHVE ARASI
14:45-15:45 Olgu örnekleri ile rehberlerin kullanımı, tedavi seçimi ve hastalığın yönetimi Özlem Özdemir Kumbasar
15:45-16:00 Sorular ve cevaplar  
 
17:30- 19:30 Açılış Töreni & Dans Gösterisi
20:00 Açılış Kokteyli
Yemek
Konser